Tin Tức

Vị Trí:Xổ số Sơn La > Kqxs Cà Mau > Du Doan Xsmn 3/5 error_code:52003 error_msg:UNAUTHORIZED USER

Du Doan Xsmn 3/5 error_code:52003 error_msg:UNAUTHORIZED USER


Cập Nhật:2022-07-26 08:16    Lượt Xem:177


Du Doan Xsmn 3/5 error_code:52003 error_msg:UNAUTHORIZED USER

The Long March 5 yao-3 là tên lửa vận chuyển viên thử nghiệm để khởi động tại địa điểm phóng vũ trụ của Trung Quốc. Mô- đun điều tra bầu trời đã được phân hủy thành công. Mô- đun thử nghiệm của bầu trời đã được phân cách thành công thành công và được vào quỹ đạo định trước. Đây là nhiệm vụ chuyến bay 24th kể từ khi tiến hành dự án không gian người lái của Trung Quốc. Mô- đun thử nghiệm điều tra không gian được khởi động là phần thứ hai của trạm không gian Trung Quốc và mô- đun thí nghiệm khoa học đầu tiên. Các mô-đun thử nghiệm điều tra không gian gồm một mô- đun làm việc, một mô-đun khóa khí và một mô-đun tài nguyên, với trọng lượng của 23 tấn. Nó chủ yếu được dùng để hỗ trợ các phi hành gia ở lại, các hoạt động ngoài lề và các thí nghiệm khoa học vũ trụ. Cùng lúcDu Doan Xsmn 3/5, nó có thể được dùng như một hệ thống dự phòng không gian và mô-đun lõi để quản lý trạm không gian. Ngày maiDu Doan Xsmn 3/5, mô- đun không gian sẽ điểm tập hợp và kết nối với trạm không gian theo thủ tục được định sẵn, và đội phi hành gia Thần Châu sẽ vào mô-đun vũ trụ để thực hiện công việc. Mảnh ghép thử nghiệm của tàu phóng và mô- đun thăm dò vũ trụ cho nhiệm vụ này được phát triển bởi Trung Quốc Học viện công nghệ trên xe và Trung Quốc Học viện công nghệ vũ trụ, liên kết với Trung Quốc Aerospace Science và Technology Corporation. Nó là nguồn của bản tin này: Nó là tiêu đề của người ta ngày hôm nay, là mục tiêu đầu tiên: nhiệm vụ đẩy ở nhà thí nghiệm Wentian đã là thành công hoàn toàn thành Mục tiêu này không phải là đề xuất đầu tư cá nhân, nó cũng không tính đến mục tiêu đầu tư đặc biệt, khả năng tài chính hay nhu cầu của người dùng. Người dùng nên cân nhắc xem có ý kiến, ý kiến hay kết luận nào trong bài báo này trùng hợp với điều kiện cụ thể. Theo đầu tư này, trách nhiệm phải được gánh chịu.