Tin Tức

Vị Trí:Xổ số Sơn La > Kqxs Cà Mau > Langkun Sucre đã được chọn là 2022 quốc gia% 26Iceld; Vòng lặp đôi% 2dforcó; Nền tảng mạng

Langkun Sucre đã được chọn là 2022 quốc gia% 26Iceld; Vòng lặp đôi% 2dforcó; Nền tảng mạng


Cập Nhật:2022-05-23 07:41    Lượt Xem:200


Langkun Sucre đã được chọn là 2022 quốc gia% 26Iceld; Vòng lặp đôi% 2dforcó; Nền tảng mạng

Ngày gần đây, Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin đã công bố danh sách các công ty thương mại mới và các khu công nghiệp trên mạng quốc tế trên địa hình. Một tổng hợp hàng nghìn ngành công nghiệp khác đã được thêm vào 2022. Là một doanh nghiệp đại diện cho nền công nghiệp sâu rộng, Lang Long đã được chọn thành công. Đây cũng là tổ chức song tuyến quốc gia đầu tiên ở Nam KInh. The

The

hai kênh công nghiệp trên Internet là một triển lãm quan trọng của Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin để thực hiện kế hoạch năm mươi năm về việc xây dựng một số quốc tế trên mạng quốc tế nằm trong các công ty và khu vực chủ chốt, đại diện cho trình Internet công nghiệp quốc gia cao cấp. Nói ra nó có thể điều khiển cho cuộc sống kiểu này nhiều năm ngoài với sự kiểm hạt trị hãy của chúng tại công nghiệp và cuộn kinh nghiệp của công ty Nó giải quyết, nó thành công nghiệp máy chết ở một doanh trại, hợp tác nhiều một cái chế khác hơn 2000. Một loại bóng thoát chiến kinh nghiệp, như là điểm nhận thoạt của các Một trong số đó, Internet của vật liệu platform hoạt động cao hơn so với 95='của viễn cảnh giành dữ liệu, mà có thể nhanh chóng thực hiện sự tương ứng của bục dữ liệu, hòa nhập công nghệ 5g, và phát triển một cách hợp nhất của 5g Lợi dụng Internet công nghiệp; Dữ liệu thời gian đã được mô tả hỗ trợ nhu cầu lưu giữ dữ liệu hàng nghìn thứ hai, và chỉ mục của nó vượt trội so với các sản phẩm ngoại quốc tương tự. Dàn cảnh tượng hình song số để thực hiện mô hình ảnh đơn vị xây dựng, phát hành và kiểm tra; Cơ chế tình báo dữ liệu công nghiệp làm giảm đáng kể ngưỡng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ sự biến đổi thông minh của các công ty. Th.1., {Th {11 {}

As lankun Sucre cung cấp các sản phẩm khác nhau và các giải pháp cho mặt cung cấp năng lượng, mặt tiêu thụ và mặt hàng xuôi dòng (công ty và công ty) và xây dựng một nhóm có thể nhận thức, giám sát, điều khiển, dễ đoán và khéo léo về hệ thống quản lý sản lượng tổng hợp carbon để hoàn thành việc theo dõi, theo dõi, theo dõi, phân tích và tăng trưởng to àn bộ liên kết giữa sản xuất, truyền và tiêu thụ carbon As Còn hợp tác với chính phủ quận Hongshan, ChiePhong City, Inner Mongolia để xây dựng một bộ não đô thị dựa trên giàn khoan Internet công nghiệp của Sucre, được xây dựng nhiều hơn chục lần các dự án thông minh như chính phủ và mạng nội bộ, thúc đẩy quản lý thành phố và mở ra cây số dây thần kinh nông nổi cuối cùng. Langkun Sucre cũng đã phát triển thị trường quốc tế và phục vụ hàng tá nước ngoài. Nó chuyển với những thứ rất khó hiểu