Tin Tức

Vị Trí:Xổ số Sơn La > Xổ số Sơn La > Game Online Mien Phi Hay Nhat Hien Nay Samsung Z fold 4 đã qua chứng nhận FCC hay được thả chính thức vào tháng mười.

Game Online Mien Phi Hay Nhat Hien Nay Samsung Z fold 4 đã qua chứng nhận FCC hay được thả chính thức vào tháng mười.


Cập Nhật:2022-07-13 08:00    Lượt Xem:199


Game Online Mien Phi Hay Nhat Hien Nay Samsung Z fold 4 đã qua chứng nhận FCC hay được thả chính thức vào tháng mười.

Nó rất khó hiểu, nộp điện thoại: thế này, thế này, cho biết chuyện này sẽ được thả ngay tới August 10. Theo di động Trung Quốc, chiếc điện thoại này được gửi gần đây tới Ủy ban Liên bang thông tin (FCC) để làm chứng, và đã được chấp nhận. Nó thành công! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiênGame Online Mien Phi Hay Nhat Hien Nay, đầuGame Online Mien Phi Hay Nhat Hien Nay, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu. Tài liệu của FCC cho thấy chiếc điện thoại này s ử dụng hệ thống truyền thông thứ hai của Quamạo, nó xác nhận rằng nó sẽ mang theo SOCKS (có thể là snackragon 8+). Ngoài ra, FCC cũng có thể thấy rằng chiếc điện thoại này hỗ trợ bộ nạp flash 25W và bộ nạp 15W Wireless Flash. Nó thành công, thành công, thành công, thành công, thành công, thành công, thành công, thành công, thành công việc máy y dụng. Samsung gần đây nói rằng dự định giảm tập trung vào T và một loạt phim ít nhất trong một thời gian ngắn để đảm bảo thành công hoàn to àn trên điện thoại màn hình gập lại. Nó được báo rằng Z fold 4 nên giữ được phần bù của nó, nhưng theo như vậy, nó sẽ không có cái hộp da cái đặc biệt. Thêm vào đó, một số điện thoại di động Z flip màn hình không được gửi tới Ủy ban liên bang liên lạc để xác nhận. có lẽ hai cái điện thoại di động này cần một thời gian để được chỉnh sửa. Description